kota makkah

Kota Makkah dan Keutamaannya

Kota Makkah ialah kota suci yang dengan nama lain tanah haram merupakan pusat berkumpulnya umat islam dari seluruh dunia. Dikatakan tanah haram karena ini merupakan tanah yang didalamnya manusia diharamkan melakukan perbuatan maksiat dan dosa sehingga dalam Al Qur’an Allah memberi jaminan keamanan bagi siapa saja yang masuk kedalamnya.

Allah Ta’ala berfirman وَمَنۡ دَخَلَهٗ كَانَ اٰمِنًا  Artinya: “Barangsiapa memasukinya (Makkah/Baitullah) amanlah dia.” (QS. Ali ‘imran : 97)

Selain itu, Sebagaimana yang kita ketahui bahwa Kota Makkah Al Mukarramah adalah tempat menunaikan ibadah haji setiap tahunnya. Di dalamnya berdiri kokoh bangunan yang menjadi kiblat umat muslim yakni Ka’bah. Sebelum lebih mendalam membahas seputar Kota suci ini, alangkah baiknya kita mengetahui nama lain dari kota mekah.

  1. Makkah : membinasakan atau mengurangi.
  2. Bakkah : memecah, menarik, menunduk
  3. Haraman aamiina : Tanah haram yang aman
  4. Ma’ad : Tempat kembali
  5. Al Balad, Al Baldah dan Al Qaryah : Negeri
  6. Haraman Aamiina : Tanah Haram aman
  7. Al Masjidil Haram yakni Ka’bah, Masjidil Haram, Makkah seluruhnya, dan Seluruh Tanah haram
  8. Al Baladul Amin : Negeri yang aman
  9. Ummul Qura artinya Ibu-nya Kota yakni Negeri terlama dan merupakan tempat kiblat seluruh dunia

Para Ulama menyebutkan bahwa nama lain dari kota mekah sangat banyak, Hal ini menujukkan begitu mulia dan tinggi kedudukannya. Imam Nawawi mengatakan : “Kita tidak mengetahui suatu tempat yang mempunyai banyak nama selain daripada kota makkah dan madinah karena dua-duanya merupakan sebaik-baiknya bumi (tempat)”.

Letak Geografis Kota Makkah

kota makkah

Kota makkah terletak di bagian barat kerajaan saudi arabia di tanah hijaz yang dikelilingi oleh gunung-gunung terutama di sekitar ka’bah. Dataran rendah di sekitar makkah ialah batha, sebelah timur masjidil haram ialah perkampungan Ma’la, sedangkan barat daya masjid adalah Mislafah. Serta berada di ketinggian kurang lebih 300 mdpl.

Ada tiga pintu masuk utama ke kota makkah, yaitu Ma’la, Mislafah dan Syubaikah. Sementara kawasan tanah suci makkah sendiri ialah 127 km, dan luasnya kurang lebih 550km persegi.

 

Keutamaan Kota Makkah

Makkah merupakan Tanah Haram

Hadits yang menerangkan tenntang tanah haram ialah riwayat dari Ibnu Abbas ra, “Siapa yang melakukan suatu tindakan kejahatan, kemudian datang ke baitullah agar mendapat lindungan, maka dia aman. dan tidak dibenarkan bagi kaum muslimin memberi hukuman padanya hingga dia keluar dari tanah haram dan apabila dia telah keluar dari Kota makkah maka dibolehkan menghukumnya.” (Mutsir Al Ghuram)

Sepanjang sejarah, Mekah terbukti aman walaupun ada perbedaan agama dan madzhab di dalamnya. Manusia tidak masuk ke dalamnya kecuali dalam keadaan ihram. Jaminan keamanannya tidak saja atas manusia, tetapi juga meliputi tumbuh-tumbuhan dan binatang.

Rasulullah SAW menjelaskan dalam sabdanya saat hari pembebasan mekah, “Sesungguhnya negri ini telah Allah jadikan suci pada hari saat Dia menciptakan langit dan bumi. Dan ia suci dengan kesucian Allah sampai datangnya hari kiamat.” (Shahih Bukhari)

Tanah yang paling dicintai Allah

Ketika Rasulullah SAW berada di atas untanya di Kota Makkah, beliau bersabda “Demi Allah, sesungguhnya engkau (Makkah) adalah bumi Allah yang paling baik dan tanah yang paling Allah cintai, andaikan aku tidak diusir darimu, niscaya aku tidak akan meninggalkanmu.” (Hr. Ahmad, Tirmidzi dan Ibnu Majah)

Shalat di Masjidil Haram mendapat pahala berlipat ganda

Diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah ra, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda : “Satu shalat di masjidku ini lebih utama dari 1.000 shalat di tempat lain, kecuali masjidil haram, dan shalat di masjidil haram sekali lebih baik dari 100.000 shalat di tempat yang lain.” (Hr. Bukhari dan Muslim)

Amal Kebajikan dan Keburukan mendapat balasan berlipat-ganda

Hasan Al Bashri mengatakan, “Puasa sehari di Makkah sama dengan puasa 100.000 hari, Sedekah satu dirham sama dengan 100.000 dirham, dan setiap kebajikan digandakan menjadi 100.000.” (Fadhail Makkah hal.21)

Ibnu Mas’ud ra mengatakan “Jikalau seseorang memiliki keinginan membunuh seorang mukmin di baitullah dan dia masih berada jauh di Aden, Allah Ta’ala akan timpakan kepada orang tersebut azab yang pedih.” (Hr. Ahmad)

Imam Az-Zamakhsyari mengatakan dalam kitabnya Al-Kasysyaf : “Sungguh kami telah mencoba dan juga orang-orang sebelum kami, maka kami tidak mendapatkan setelah mengelilingi daerah-daerah (yang membantu untuk mengekang nafsu, menentang syahwat, memusatkan hati, mengkonsentrasikan pikiran, mendorong untuk qonaah, mengusir setan, jauh dari cobaan dan bela dan melakukan perintah agama dengan seksama) selain tinggal di tanah haram, berdampingan dengan baitullah. Segala puji bagi Allah yang telah memudahkan hal ini dan memberikan kesabaran dan rasa syukur.” (Al-Kasyaf 3/465)

Pondok Yatim dan Dhu’afa dengan mengusung Tema “JIWA MUSLIM BERANI BERQURBAN” mengajak kaum muslimin untuk berbagi kebaikan serta berkah dengan menunaikan ibadah qurban bersama Pondok Yatim dan Dhu’afa. Mari segerakan kebaikan melalui qurban. Siapkan Qurban terbaik anda melalui /https://qurban.pondokyatim.or.id/

Semoga Allah mudahkan kita untuk Berqurban Tahun ini. Aamiin Allahumma Aamiin

 

 

 

 

Tinggalkan Balasan

Scroll to Top
%d blogger menyukai ini: